CLOMPEN.BE

Wapenschild van Paulus Clompen en zijn nakomelingen

 

Paulus Clompen, oud-gemeentesecretaris van Ressegem en Ottergem en ere-gemeentesecretaris van Herzele,

mag voortaan samen met zijn nakomelingen een officieel wapenschild voeren.

De Vlaamse Regering verleende hem dat recht op 11 juli 2011 na advies van de Heraldische Raad.

 

Registernummer: 163

 

Datum publicatie staatsblad: woensdag, 27 juli, 2011

 

Type: Wapens privépersonen

 

Beschrijving:

In lazuur een zwaard van zilver, het gevest van goud, vergezeld van zes klompen van hetzelfde, het schildhoofd van zilver met drie zespuntige sterren van keel. Helmteken: een koivis van keel. Wapenspreuk: CARPE DIEM in letters van lazuur op een lint van zilver.

 

 

"Eresecretaris krijgt eigen wapenschild"

Bron : Het Nieuwsblad - 23 juli 2011

 

clompen paulus

 

De familie Clompen leverde de voorbije anderhalve eeuw zeven burgemeesters van onder meer Ottergem, Iddergem, Vlekkem en Zonnegem. Paulus zelf was tot de gemeentefusies gemeentesecretaris in Ottergem en Ressegem en daarna nog een paar jaar ere-gemeentesecretaris in Herzele.

 

'In mijn geboortedorp Ottergem en in Ressegem volgde ik vanaf 1960 mijn vader Arthur op die daar toen zelf 34 jaar gemeentesecretaris was geweest', licht de kersverse wapenschilddrager toe. 'Ik vond sporen van mijn familie terug tot rond de jaren 1600. De naam Clompen verwijst naar de boerenstiel en klinkt Hollands. Dat zou kloppen: vermoedelijk vluchtte mijn katholieke familie tijdens de godsdienstoorlogen weg voor de Calvinisten en vestigde zich daarna in Vlaanderen.'

 

'Mijn wapenspreuk is Carpe Diem (Pluk de Dag), een advies van de Romeinse filosoof Horatius om van het leven te genieten. Ik ben elke dag blij dat ik wakker word en probeer dan met volle teugen te genieten van alles wat het leven biedt, weliswaar met mate want anders blijft dat niet duren.'

 

Het wapenschild van Paulus Clompen is uitgevoerd in azuur en zilver, de hoofdkleuren van het wapen van zijn geboortedorp Ottergem. De degen verwijst eveneens naar dat wapen. Het schildhoofd met de drie zespuntige sterren verwijst naar het wapen van de vroegere gemeente Vlekkem waar de familie zich oorspronkelijk vestigde. De drie rijen klompen verwijzen naar de familienaam en naar de drie kinderen van Paulus: Filip, Johan en Anja. Als helmteken bovenaan het wapenschild werd gekozen voor een afbeelding van een Japanse koi. 'Omdat ik een verwoed verzamelaar ben van kois', verduidelijkt Paulus Clompen.

 

==================================================================================

 

"Tiende editie uitreiking Vlaamse wapenbrieven"

Bron : http://onroerenderfgoed.ruimte-erfgoed.be - Nieuws - 12 juli 2011

 

Vrijdag 8 juli 2011 werden voor de tiende keer op rij de wapenbrieven uitgereikt. Voor deze tiende editie vroegen twaalf personen om hun embleem officieel te bevestigen. Het resultaat hiervan, de nieuwe wapenbrieven, worden in Hotel Errera overhandigd. Het Vlaamse wapenregister telt momenteel meer dan 160 officieel geregistreerde wapens.

 

De uitreiking gebeurt jaarlijks de week voor 11 juli, onze Vlaamse feestdag. De wapenbrieven worden door de Vlaamse Regering toegekend. Elke privé-persoon, vereniging of instelling die tot de Vlaamse Gemeenschap behoort, kan een aanvraag indienen voor de officiële registratie van zijn of haar oud of nieuw wapen. De levendige belangstelling voor heraldiek in Vlaanderen en de wens van de burger om door een eigen wapen zijn identiteit te kunnen bevestigen en aan het nageslacht door te geven, liggen aan de bron van deze regelgeving.

Via stijlkenmerken, figuren en kleuren vertellen heraldische tekens, en de bijhorende wapenspreuk, iets over mensen, over hun karakter en levensvisie, beroep en afkomst.

Heraldiek of wapenkunde heeft haar oorsprong in de middeleeuwen en meer bepaald op het slagveld, waar de geharnaste ridders zich kenbaar maakten door eigen kleuren en eigen symbolen op hun schild aan te brengen. Maar al heel vlug werden wapenschilden ook overgenomen in de burgerlijke maatschappij, als kenteken van individuele personen of van overheden als gemeentebesturen, ambachtsbesturen enzovoort. Wapendracht is dus niet te verengen tot een gebruik dat uitsluitend aan de adel zou toebehoren. De adellijke wapens zijn trouwens federale materie.

De Vlaamse Heraldische Raad is ontstaan als een commissie die de herziening van de wapens van de steden en gemeenten na de grote golf van fusies in de jaren 1970 moest begeleiden. Later zijn er de wapens van de provincies bijgekomen, en in een meer recente periode de wapens van de districten. Vandaag is de Vlaamse Heraldische Raad vooral begaan met de wapens van privépersonen, instellingen, verenigingen en districten.

De uitgereikte wapenbrieven vertegenwoordigen een amalgaam uit de beroepswereld: de magistratuur, de ambtenarij, de wereld van letteren en schone kunsten, ondernemers, vakmensen uit verschillende sectoren.

 

==================================================================================

 

"Ontvangst in het gemeentehuis van Herzele op 15 november 2011 (Dag Van De Dynastie 2011)"

 

==================================================================================

 

"Paul Clompen mag eigen wapenschild dragen" (Het Laatste Nieuws) - "Paulus Clompen gehuldigd" (Het Nieuwsblad 27/11)

 

"Paulus Clompen gehuldigd" (http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=BLGVA_20111125_003)

zondag 27 november 2011, 07u00

Auteur: Geert Van De Velde

HERZELE - Paulus Clompen gehuldigd In Herzele werd Paulus Clompen gehuldigd naar aanleiding van de Dag van de Dynastie. Paulus Clompen introduceerde eerder dit jaar zijn eigen wapenschild onder het motto Carpe Diem. Op de foto poseert Paulus Clompen met zijn echtgenote en kinderen in het gezelschap van burgemeester Van Tittelboom en schepenen De Smet en Hoorens.

NB

 

==================================================================================

 

"Paul Clompen heeft wapenschild" woensdag 16 november 2011

 

http://www.regiozottegem.be/index.php/201111169270/Herzele/Paul-Clompen-heeft-wapenschild.html

 

Paul Clompen mag voortaan en eigen wapenschild dragen.

Paul Clompen is oud gemeensecretaris van Ressegem en Ottergem. Hij is ook ere-secretaris van Herzele. Hij mag na advies van de heraldische raad nu officieel een eigen wapenschild voeren. Het schild is in azuurblauw en zilver, de kleuren van zijn geboortedorp Ottergem. In het schild zien we een degen, zespuntige sterren, drie rijen klompen en een koi. De wapenspreuk is 'carpe diem' of pluk de dag.

koninklijke

http://www.regiozottegem.be/index.php/201111169269/Herzele/Herzele-heeft-7-Koninklijke-verenigingen.html

 

 

http://www.objectiefkesplace.blogspot.com/

 

woensdag 16 november 2011

Herzele : Viering van de Koninklijke Verenigingen 2011

 

Op 15 november 2011, de dag van de Dynastie, hield het College van Burgemeester en Schepenen eraan om de Koninklijke Verenigingen (*) van haar gemeente te vieren. In de raadzaal van het gemeentehuis sprak de Burgemeester, de heer Johan Van Tittelboom, de vertegenwoordigers van de verschillende verenigingen toe. Bij deze gelegenheid eerde hij ook de familie Clompen die van de Vlaamse Regering officiëel de toelating kreeg tot het dragen van een Wapenschild.

Na de officiële plechtigheid kon er flink nagepraat worden tijdens een huldigingsreceptie die werd aangeboden door het gemeentebestuur.

 

1. Koninklijke Voetbalclub FC De Toekomst Borsbeke

2. Koninklijke Voetbalclub FC Sint-Rafael Herzele

3. Koninklijk Werk der Volkstuinen

4. Koninklijke Fanfare Kunst en Broedermin

5. Koninklijke Vereniging de Rappe Sprinters

6. Koninklijke Toneelkring De Torengalm

7. Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia /Vivace

8. Paul Clompen : wapenschild + wapenspreuk (pluk de dag)

Ontvangst in het gemeentehuis van Herzele ,dag van de dynastie (viering van 27/11/2011)